КВАЛІФІКОВАНИЙ НАДАВАЧ
ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ
"АЦСК РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ"

Філії та представництва юридичної особиВстановлення заявника здійснюється відповідно до п.4.2. Регламенту.

Документи, необхідні для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг філіями та представництвами юридичної особи:

 • лист щодо терміну дії кваліфікованих сертифікатів;
 • заповнений та підписаний керівником юридичної особи підписний лист до Регламенту у двох екземплярах (Додаток А.2);
 • заповнена та підписана Реєстраційна картка (для юридичної особи) (додаток А.4) із згодою на обробку персональних даних підписувача, у двох примірниках;
 • додаток до розділу 2 Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг для більш ніж однієї особи), у двох примірниках;
 • засвідчена копія положення про філію (представництво) (надається виключно для ознайомлення);
 • документи, що підтверджують повноваження керівника філії (представництва) (копія довіреності на право здійснення повноважень щодо укладення від імені юридичної особи правочинів);
 • документи, що підтверджують належність підписувача (окрім керівника) до філії (представництва) та його повноваження (копія наказу про призначення);
 • копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства або службової картки (за наявності таких осіб);
 • копія паспорта підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання) або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, засвідчена підписом власника;
 • копія посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання, засвідчена підписом власника, або паспорт громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (для іноземних громадян);
 • копія документа про зміну прізвища підписувача, виданого відповідним державним органом (якщо в поданих документах є невідповідність прізвища);
 • копія картки платника податків, засвідчена підписом власника.

Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову.

Форми документів [завантажити]