КВАЛІФІКОВАНИЙ НАДАВАЧ
ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ
"АЦСК РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ"

Іноземні представництваВстановлення заявника здійснюється відповідно до п.4.2. Регламенту.

Документи, необхідні для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг іноземними представництвами:

 • лист щодо терміну дії кваліфікованих сертифікатів;
 • заповнений та підписаний керівником юридичної особи підписний лист до Регламенту у двох екземплярах (Додаток А.2);
 • заповнена та підписана Реєстраційна картка (для юридичної особи) (додаток А.4) із згодою на обробку персональних даних підписувача, у двох примірниках;
 • додаток до розділу 2 Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг для більш ніж однієї особи), у двох примірниках;
 • копія свідоцтва про реєстрацію, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України або Міністерством фінансів України або Міністерством юстиції України;
 • копія довіреності на керівника (керуючого) представництва;
 • документи, що підтверджують належність підписувача до представництва:
 • копія наказу про призначення, виданого керівником юридичної особи (для іноземців);
 • копія наказу про призначення, виданого Дирекцією з обслуговування іноземних представництв «Інпредкадри» (для громадян України).
 • копія паспорта підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання) або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, засвідчена підписом власника;
 • копія посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання, засвідчена підписом власника, або паспорт громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (для іноземних громадян);
 • копія документа про зміну прізвища підписувача, виданого відповідним державним органом (якщо в поданих документах є невідповідність прізвища);
 • копія картки платника податків, засвідчена підписом власника.

Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову.

Форми документів [завантажити]