КВАЛІФІКОВАНИЙ НАДАВАЧ
ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ
"АЦСК РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ"

Регламент роботи

Регламент роботи акредитованого центру сертифікації ключів ринку електричної енергії

Зміни №1 до Регламенту роботи акредитованого центру сертифікації ключів ринку електричної енергії (чинні з 10.11.2017)

Даний Регламент є нормативним документом, що визначає організаційні, технічні та інші умови діяльності Акредитованого центру сертифікації ключів під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг та встановлює порядок роботи центру сертифікації ключів з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Норми цього Регламенту поширюються на надавача і користувачів (надалі — Сторін) кваліфікованих електронних довірчих послуг:

  • акредитований центр сертифікації ключів ринку електричної енергії (далі – АЦСК РЕЕ);
  • користувачів послуг: юридичних осіб публічного та приватного права всіх форм власності, фізичних осіб – громадян України, осіб без громадянства, іноземців.


Чітке дотримання та виконання умов Регламенту є обов’язковим для Сторін.

Будь-яка зацікавлена особа може ознайомитися з положеннями Регламенту на електронному інформаційному ресурсі та в приміщенні АЦСК РЕЕ.

Регламент розроблений у відповідності до:

  • Закону України “Про електронні довірчі послуги” від 05.10.2017 року № 2155-VIII;
  • Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 680;
  • Порядку акредитації центру сертифікації ключів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року № 903;
  • Правил посиленої сертифікації, затверджених наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України № 3 від 13.01.2005 (у редакції наказу Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 10.05.2006 № 50) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України за № 568/12442 від 17.05.2006.


Терміни та визначення, що вживаються в цьому Регламенті, визначені вищенаведеними нормативними актами.

АЦСК РЕЕ має право визначати обсяг положень Регламенту або інших документів, з якими необхідно ознайомлювати користувачів.