КВАЛІФІКОВАНИЙ НАДАВАЧ
ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ
"АЦСК РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ"

Регламент роботи

Регламент роботи Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг "АЦСК ринку електричної енергії"
Зміни #1 до регламенту роботи Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг "АЦСК ринку електричної енергії"

 Даний Регламент роботи (далі - Регламент) визначає організаційно-методологічні, технічні та технологічні умови діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг "АЦСК ринку електричної енергії" (далі - Надавач), умови надання та правила користування послугами Надавача, включаючи права, обов'язки відповідальність Надавача, користувачів та осіб, які на законних підставах володіють особистим ключем та від свого імені накладають/створюють кваліфікований електронний підпис або електронну печатку (далі - Підписувач), формати даних, основні організаційно-технічні заходи, що направлені на забезпечення функціонування Надавача включаючи політику сертифіката та положення сертифікаційних практик.

 Норми даного Регламенту поширюються на Надавача і Підписувачів (надалі — Сторін) кваліфікованих електронних довірчих послуг та є обов'язковими для Підписувача та заявника з моменту подачі Підписувачем заяви до Надавача на отримання кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (далі - Сертифікат).

 Будь-яка зацікавлена особа може ознайомитися з положеннями Регламенту на електронному інформаційному ресурсі та в приміщенні Надавача.


Регламент розроблений у відповідності до чинного законодавства України, якер регулює питання у сфері електронних довірчих послуг, а саме:
  • Закону України “Про електронні довірчі послуги” від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII;
  • Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22 травня 2003 року № 851-IV (зі змінами);
  • Вимогам у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавтсва у сфері електронних довірчих послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 року № 992;
  • Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 749;
  • Порядку ведення довірчого списку, затвердженого наказом Міністерства цифрової трансформації від 8 липня 2020 року № 104;
  • Порядку зберігання документованої інформації та її передавання ЦЗО в разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 року № 821;


 Терміни та визначення, що вживаються в цьому Регламенті, визначені цим Регламентом та вищенаведеними нормативними актами.

  Надавач має право визначати обсяг положень Регламенту або інших документів, з якими необхідно ознайомлювати користувачів.

 Цей Регламент не визначає та не розглядає відносити Надавача та Підписувача, які є співробітниками Надавача. Ці відносини регулюються внутрішніми документами Надавача