КВАЛІФІКОВАНИЙ НАДАВАЧ
ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ
"АЦСК РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ"

Реєстрація користувачівДо початку реєстрації та отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг необхідно обов’язково ознайомитись з Регламентом роботи АЦСК РЕЕ та Договором про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг [переглянути] [завантажити]

Порядок реєстрації та ідентифікації заявників

Ідентифікація заявника – це встановлення заявника, підписувача (підписувачів), перевірка наданих заявником даних, що включаються у кваліфікований сертифікат, його повноважень, на підставі наданих документів. Для перевірки інформації, наданої заявником, у тому числі відомостей про керівника заявника, його повноважень на представництво юридичної особи та право вчиняти дії від її імені без довіреності, адміністратор реєстрації використовує дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

Реєстрація заявника – внесення інформації про заявника та підписувача (підписувачів) до реєстру підписувачів АЦСК РЕЕ. Перед реєстрацією заявник (представник, відповідальна особа) повинен ознайомитись з умовами обслуговування кваліфікованих сертифікатів, передбачених Регламентом АЦСК РЕЕ.

Адміністратор реєстрації АЦСК РЕЕ виконує процедуру ідентифікації особи, яка звернулася до АЦСК РЕЕ, шляхом її встановлення за паспортом громадянина України, а за його відсутності паспортом громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову, посвідкою на тимчасове/постійне проживання, посвідченням біженця або паспортом громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі.

Відповідальна особа додатково ідентифікується за копією наказу керівника установи про визначення такої відповідальної особи.

За бажанням заявника, якщо він є юридичною особою, він може бути представлений довіреною особою (представником). В такому випадку заявник наділяє представника відповідними повноваженнями (подання АЦСК РЕЕ реєстраційних документів заявника, вчинення необхідних реєстраційних дій, генерація особистих ключів заявника тощо). Якщо реєстраційні документи заявника (реєстраційна картка тощо) підписані безпосередньо представником, в нотаріально посвідченій довіреності повинно бути додатково обумовлено наділення представника повноваженнями укладати від імені заявника договір про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Заявник, якщо він є юридичною особою, може доручити довіреній особі (представнику) подання необхідних документів на реєстрацію в АЦСК РЕЕ, якщо заявник за будь-якої причини не може прийняти особисту участь в процедурі реєстрації. У цьому випадку заявник надає довіреній особі (представнику) відповідну довіреність. Довіреність повинна бути засвідчена нотаріально.

У випадку коли заявник є юридичної особою, яка є стороною ДЧОРЕ він може бути представлений довіреною особою (представником) на підставі довіреності (додаток А.5) засвідченої підписом керівника з прикладенням печатки юридичної особи (за наявності).

Копії документів та витяги з них, що подаються на реєстрацію, крім нотаріально засвідчених, засвідчуються:

  • для юридичних осіб – підписом керівника з прикладенням печатки юридичної особи (за її наявності);
  • для установ – підписом керівника з прикладенням печатки установи. Для центральних та місцевих органів виконавчої влади допускається засвідчення копій підписом уповноваженої особи з прикладенням печатки структурного підрозділу (служби діловодства, кадрів, бухгалтерії тощо).
  • для фізичних осіб – підписом фізичної особи.

Використання факсимільного підпису при завірянні документів не допускається. Заявник зобов’язаний надати свої контактні дані, в тому числі номер телефону та діючу адресу електронної пошти, що дозволяють зв’язатися з ним.

До розгляду не приймаються документи, які мають підчистки, дописки, закреслені слова, інші незастережні виправлення, написи олівцем або мають пошкодження, внаслідок чого їх текст неможливо прочитати.

Після позитивної ідентифікації адміністратор реєстрації приймає рішення про реєстрацію підписувача. Реєстрація здійснюється у присутності заявника (представника) або відповідальної особи та є підставою для генерації ключів, а також формування кваліфікованого сертифіката підписувачу.

В разі прийняття позитивного рішення, після оплати підписувачем всіх послуг укладається Договір про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Після цього адміністратор реєстрації виконує реєстраційні дії по занесенню реєстраційної інформації до списку (реєстру) підписувачів АЦСК РЕЕ.

В разі відмови у реєстрації, заява на виготовлення ключів та кваліфікованого сертифіката разом з додатками повертається заявнику або його уповноваженій (довіреній) особі з відміткою адміністратора реєстрації про причини відмови у реєстрації.

Підготовка документів та реєстрація заявників

Якщо ви ознайомились з Регламентом роботи АЦСК РЕЕ та умовами Договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг та погоджуєтесь з порядком надання зазначених послуг, наступна інформація допоможе вам правильно підготувати необхідні документи.

Юридична особа
Юридична особа, яка є стороною ДЧОРЕ
Філії та представництва юридичної особи
Іноземні представництва
Установа
Фізична особа

Також ви можете завантажити всі необхідні для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг форми документів [завантажити]

Після заповнення реєстраційної картки, підготовки необхідних документів для реєстрації та отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг необхідно звернутись до АЦСК РЕЕ за вказаною адресою:
01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27.

В разі виникнення питань стосовно вищенаведеної інформації надішліть їх на електронну адресу acsk@er.gov.ua, або зателефонуйте до АЦСК РЕЕ за номерами (044) 594-86-05, (044) 594-86-61, (044)594-51-91 або зверніться до АЦСК РЕЕ.