КВАЛІФІКОВАНИЙ НАДАВАЧ
ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ
"АЦСК РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ"

Юридична особа, яка є стороною ДЧОРЕВстановлення заявника – юридичної особи, яка є стороною ДЧОРЕ здійснюється за установчими документами юридичної особи або копіями таких документів, які засвідчені підписом керівника з прикладенням печатки (за наявності) юридичної особи – сторони ДЧОРЕ, або іншими відомостями відповідно до Закону України від 15 травня 2003 року №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» із змінами, які містяться у ЄДР.

При ідентифікації юридичної особи – сторони ДЧОРЕ з’ясовують:

 • її повне та скорочене найменування;
 • місцезнаходження;
 • відомості про органи управління та їх склад;
 • дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном, їх повноваження;
 • ідентифікаційний код згідно з ЄДР.

Крім цього, під час реєстрації встановлюється представник юридичної особи – сторони ДЧОРЕ та його повноваження.

Документи, необхідні для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг юридичною особою – стороною ДЧОРЕ:

 • лист щодо терміну дії кваліфікованих сертифікатів;
 • заповнений та підписаний керівником юридичної особи підписний лист до Регламенту у двох екземплярах (Додаток А.2);
 • заповнена та підписана Реєстраційна картка (для юридичної особи) (додаток А.4) встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних підписувача, у двох примірниках;
 • додаток до розділу 2 Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг для більш ніж однієї особи), у двох примірниках;
 • засвідчена копія статуту юридичної особи (засновницького договору, рішення про створення юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту);
 • копія документу (листа) підтверджуючого належність до ДЧОРЕ (за наявності);
 • копії документів, що підтверджують належність підписувача (окрім керівника) до юридичної особи – сторони ДЧОРЕ та його повноваження (наказ про призначення на посаду або трудовий договір);
 • копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства або службової картки (за наявності таких осіб);
 • копія паспорта підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання) або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, засвідчена підписом власника;
 • копія посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання або паспорт громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (для іноземних громадян);
 • копія документа про зміну прізвища підписувача, виданого відповідним державним органом (якщо в поданих документах є невідповідність прізвища);
 • копія картки платника податків, засвідчена підписом власника (за необхідності).

Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову.

Форми документів [завантажити]